Start page LOUISE NIPPIERD
Norske Artikler

"Talerør av metall", Frøydis Benestad Hågvar, KUNST, nr. 5/2012.

"Light Metal Heavy Innhold"; intervju, av Cecilie Mossige, august 2012

"Smykker seg med mening", intervjuet av Kirsti Hovland, VG, 19. november 2009

"Essensen av et tiår","As time goes by", Marte Stubberød Eielsen - Klassekampen August 2007

"Smykker med mening", "As time goes by", av Tor Kjølberg, Ph. D. 2007

"As time goes by", Idé og bakgrunn for utstillingen, ved Louise Nippierd, 2007.

"Månedens kunstner juni 2006", Norske kunsthåndtverkere 2006

"Kunstnerisk engasjement" (intervju), av Anniken Dedekam Råge, Majorstuen avis, 2004.

"Smykk meg", (om NGFs designkonkurranse), av Reinhold Ziegler, Gullsmedkunst, 2004.

"Politisk kunst i Galleri Texas",(om All different All Equal) av Kjersti T.Strømnes, Østlandets Blad, 2003.

"Lek og smerte med stor kraft"(All different, All equal kritikk, 2002)

av Lars Elton  Terningkast 6 i VG

 

"Hva former oss?"("All Different, All Equal" kritikk), av Lars Elton, Kunsthåndtverk 4/2002.

"Med smykker mot rasisme", (om «All Different, All egual") av Bjørn Zarbell-Engh Drammens Tidene -BB 10-2002

"All different All equal",(Utdrag av utstillingens åpningstale), ved Dag Blakkisrud, 2002

"Smykkekunst for barrikadene",(om "SeaSons"), av Jens Henrik Stemland, VG , 2002.

"Kroppens smykker",("Påfugl" kollektivutstilling, utdrag kritikk ) , av Trond Borgen, Stavanger Aftenblad, 2000.

"Smykker med budskap", (om "CROSS” 1999) av Jorun Veiteberg, kunsthistoriker

"Med piggene inn", ("CROSS”  kritikk ) av Lars Elton, Kunsthåntverk 4/1999

"Store sansbare smykker", (intervju), av Tone Sejersted Bødker, Kunsthåndtverk 4/1998

"Ikke pynt for pyser", (intervju) av Trude Ringheim, Dagbladet, oktober 1996

IN ENGLISH

"Adorns (her-) self with meaning"(interview in Norwegian and in English below) by Kirsti Hovland, VG, Nov.19th, 2009.

"Creative forms" , Shape Magazine 1-2006

"North Stars", (Crafts Magazine, March/April 2005), Emma Chrichton-Miller.

"Art & Design by Negotiated Study", (BA Hons, 2001), Sarah Butler.

"Jewellery with a message", (about "CROSS" 1999), Jorun Veiteberg, Art historian

"Sharp pointed criticism" ,  ("CROSS” critic, 1999 ), Lars Elton

"Aluminium in the world of art", (exerpt)From Alu Globe, 1997Om Kroppsskulpturer Smykker Utsmykkninger
Tv opptredner Artikler Hovedside Norsk Main page English